logo
logo
logo

V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi'nin Değerli Katılımcıları;

İlki Türkiye Kimya Derneği tarafından 2007 yılında İstanbul’da, ikincisi 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından Erzurum’da; üçüncüsü de 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Trabzon’da düzenlenen  dördüncüsü Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinin beşincisi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ev Sahipliğinde Elazığ'da Düzenlenecektir.

Ülkemizdeki Kimya Eğitimi alanındaki öğretim elemanlarını, lisansüstü öğrencileri ve öğretmenlerimizi bir araya getirerek tanışma ve karşılıklı etkileşimi sağlamayı amaçlayan kongremize davet edilen alanlarında tanınmış çağrılı konuşmacılar kongre süresince bizlerle olacaklardır. Çağrılı konuşmacılarımızın dışında, kongremiz sürecinde sözel ve poster bildiri, çalıştay, mini sempozyum ve panel şeklinde düzenlenecek etkinliklerle ülkemiz kimya eğitimi çalışmalarının yönelimi hakkında bir fikir oluşturmamıza ve bu durumu dünyadaki kimya eğitiminin çalışma alanı eğilimleri ile karşılaştırmamıza ortam yaratılacaktır. Kongremizin sonunda kimya eğitiminde gelinen noktanın ve geleceğe yönelik neler yapılması gerektiğinin bir değerlendirilmesinin yapılması da sağlanabilecektir. Ayrıca, Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerimizin kongreye katılımı ile kimya eğitimi çalışmaları ile Ortaöğretimdeki kimya eğitiminin durumunun karşılaştırılması ve öğretmenlerimize bir bakış açısının kazandırılması da hedeflenmektedir.

Kimya eğitimi ile ilgili olarak her seviyede yapılan çalışmalar sözel veya poster bildiri olarak sunulabilir. Ayrıca içeriğinde kimyasal olayların veya kimya ile ilgili konuların yer aldığı başta fen eğitimi olmak üzere eğitim ile ilgili diğer alanlarda yapılan çalışmalar da sunulabilir.

Kongremiz sürecince çeşitli sosyal etkinlikler de planlanmıştır. Bu çerçevede Harput ve Hazar Gölü'nde yer alan tarihi mekânlar, müzeler ve Buzluk Mağarası gibi doğal güzelliklere geziler yer alacaktır. Sizleri, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış gerek kültürel gerekse turizm açısından ayrı güzellikleri barındıran Elazığ ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Düzenleme Kurulu Adına

Prof.Dr. Erol Asiltürk

Önemli Tarihler

Tarihler

 • Kayıt ve bildiri özet gönderimi için başlangıç tarihi: 6 Mart 2017
 • Bildiri özet gönderimi için son gün:13 Ağustos 2017
 • Erken Ödeme için son gün: 30 Haziran 2017
 • Geç ödeme için son gün:16 Ağustos 2017
 • Kongre programının ilanı:15 Agustos 2017
 • Kongre Günleri: 7-9 Eylül 2017
Güncel Bildiri

DUYURULAR

 • Kabul edilen bildirilerin yayımlanma süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  - - -
 • Sempozyum özet kitapçığı yayınlanmıştır. tıklayınız.

  - - -
Tüm Duyurular
KONUŞMACILAR

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

 • Prof. Dr. Ayhan YILMAZ


  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

  Konuşma Başlığı: Kimya Dersinde Başarının Artırılması: Süreç Odaklı Rehberli Sorgulayıcı Öğrenme (SORSÖ) Bir Fark Yaratır mı?
 • Prof. Dr. Canan Nakiboğlu


  Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

  Konuşma Başlığı: Kimya Öğretiminde Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Ortaya Çıkarılmasında Kullanılan Yöntemler
Destekçilerimiz

SPONSORLAR