asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Doç.Dr. Semih AKTEKİN

MEB Öğr. Yet. ve Gel. Genel Müdürü

Prof. Dr. Bahattin YALÇIN

Türkiye Kimya Derneği Başkanı

Prof. Dr. Erol ASİLTÜRK

F.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU

Balıkesir Üniversitesi