asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo

Önemli Tarihler

Kayıt ve bildiri özet gönderimi için başlangıç tarihi

6 Mart 2017

Bildiri özet gönderimi için son gün

13 Ağustos 2017

Erken Ödeme için son gün

30 Haziran 2017

Geç ödeme için son gün

16 Ağustos

Kongre programının ilanı

15 Agustos 2017

Kongre Günleri

7-9 Eylül 2017