asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

Özetin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:

• En çok 250 kelime olmalıdır.

• Kaynakça içermemelidir.

• Özet; araştırmada ele alınan problem, araştırmanın amacı ve önemi, araştırma soruları, araştırmanın örneklemi, veri toplama aracı, veri toplama süreci, verilerin analizi, bulgular, sonuçlar ve öneriler hakkında bilgiler içermelidir.

• Özet metni; Times New Roman, 12 punto, iki yana yaslı ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

Bir katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir.

Çalıştay, Mini Sempozyum veya Panel düzenlemek isteyen katılımcılar iletişim sekmesindeki yöntemlerden biriyle bizimle iletişim kurması rica olunur.